Kidssense

Sociale trainingen voor kinderen

Veel kinderen zitten niet lekker in hun vel. Vraag is vaak waarom niet?

Soms worden ze op school gepest, soms zijn ze zo onzeker van zichzelf dat ze daarom niet voor zichzelf opkomen of al niet eens aan iets nieuws willen/durven beginnen. Daar kan iets aan gedaan worden. Kidssense geeft trainingen en daarmee kinderen de skills om weer voor zichzelf op te komen.

 

Weerbaarheidtrainingen:

Wanneer heeft een kind een weerbaarheidtraining nodig?

Sommige kinderen vinden het moeilijk om sterk in hun eigen schoenen te staan. Ze kijken veel naar andere kinderen. Zien dat zij alles beter kunnen, dingen makkelijker doen en willen dat ook zo. Vaak komt die gedachte uit het niets en is in ogen van u als ouder ook absoluut niet waar. Toch is het voor deze kinderen vaak heel lastig om dat om te draaien. Ze zien zichzelf als minderwaardig en zijn daarom makkelijk slachtoffer van pesters. Een weerbaarheidtraining kan helpen om wat sterker tegenover andere kinderen te staan. Zich minder aan te trekken van wat andere kinderen vinden en daardoor weerstand bieden aan meelopen, of pesten.

Het klinkt tegenstrijdig. De gepeste een training laten ondergaan om het pesten tegen te gaan. Maar pesten functioneert alleen als er een slachtoffer is. Daarnaast hoeft uw kind niet altijd slachtoffer te zijn. Een weerbaarheidtraining kan uw kind ook sterker maken om zo weerstand te kunnen bieden aan verleidingen en zich sterker te voelen en meer zeker van zichzelf.

 

De training is op maat en wordt in overleg met u als ouder, het kind en eventueel de school samengesteld. Vaak helpt het al als een kind zich bewuster wordt van zijn/haar eigen gedrag om een verandering teweeg te brengen.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van ongeveer een uur. Mocht uw kind het snel oppakken dan wordt in overleg de indeling wat verandert en zijn er na 3 bijeenkomsten wat langere tussenpozen. Mocht uw kind wat meer tijd nodig hebben dan wordt ook dat overlegd.

 

Voor sommige kinderen is het prettiger om in een groepje een training te volgen. Anderen hebben juist meer baat bij individueel contact. Ook dat is te overleggen.

 

 

Rots en water Trainingen:

Rots en water is een weerbaarheidtraining voor groepen. Door middel van Fysieke oefeningen wordt het kind zich bewust gemaakt van zijn gevoel(zelfreflectie) en zijn eigen kracht en kunnen (zelfvertrouwen). Iedereen moet leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen te werken, spelen en leven (Water). Afhankelijk van de situatie zal voor een Rots- of een Waterhouding gekozen moeten worden

 

 

Faalangst trainingen:

 Veel kinderen stellen hoge eisen aan zichzelf. Ook al halen ze hoge cijfers, het is niet goed genoeg. Ze leggen de lat hoog en alleen als iets perfect is zijn ze tevreden. Daardoor kan een kind bij voorbaat al niet beginnen aan iets nieuws. “Waarschijnlijk kan ik het toch niet”: is de gedachte. Hoe harder u als ouder gaat duwen en trekken om het toch voor elkaar te krijgen hoe meer uw kind zich zal afzetten.

Uw kind wil ook graag voldoen aan de wensen van u als ouder. Ook al zult u nog zo vaak zeggen, wij zijn blij met alles wat je doet, het gevoel bij uw kind is anders.

Door uw kind bewust te maken van zijn/haar gedachtes is het mogelijk een omkering te maken in dat gevoel. Samen met u als ouder en eventueel de school, want daar zal het vooral ook spelen, hopen we uw kind een ander beeld van zichzelf te geven.

Ook hier geldt dat de training in overleg met u op maat wordt geleverd.

Elk kind ziet wel eens op tegen iets nieuws. Maar moet u uw kind bij elke nieuwe gelegenheid weer over de streep zien te trekken. Is alles spannend, is uw kind vaak bang dat het zal falen, dat het toch wel niet zal lukken? Dan zou er sprake kunnen zijn van (beginnende) faalangst. Daar is met wat eenvoudige stappen iets aan te doen.

De trainingen kunnen individueel of in kleine groepjes gegeven worden. Vaak in overleg met school, soms op school zodat het geleerde ook direct toegepast kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanneke Oosterkamp Foto van mij 6.png

 

Even een korte beschrijving van mezelf. Na mijn opleiding de HBO-Jeugdwelzijnswerk ben ik in de jeugdhulpverlening beland.  Al mijn hele werkende leven heb ik met kinderen gewerkt. Binnen de jeugd hulpverlening in grote en kleine groepen. Daarnaast ook in de kinderopvang met hele jonge kinderen en op basisscholen. Het leuke aan het werken met kinderen is hun leerbaarheid, hun veerkracht en hun openheid. Daardoor is het mogelijk in korte tijd veranderingen teweeg te brengen.

Veel kinderen doen het prima, maar er zijn kinderen die net even een steuntje in de rug nodig hebben om te voorkomen dat het fout gaat. Doordat ik zoveel kinderen heb gezien en zeker de laatste jaren heb gezien wat een klein beetje hulp kan doen om verder te komen, heb ik besloten om ook de individuele trainingen en de kleine groepstrainingen verder uit te breiden. Deze trainingen worden gegeven in samen werking met OOK pedagogische expertisegroep www.ookpedagogisch.nl

 

Wat heb ik de afgelopen jaren gedaan aan trainingen…

OOK zo omgaan met elkaar (groepstraining ) : KWS Bloemendaal 3 jaar groep 6, Bommelsteijn Nieuw Vennep groepen 6, 7 en 8, Voorwegschool Heemstede groepen 6, Vondelschool Bloemendaal groep 6, Minckelerschool Hilversum groepen 6 en 8, IJpleinschool Amsterdam groep 6, Jacobaschool Heemstede groep 6, Beatrixschool Heemstede groep 5,6 en 7, SAB Aerdenhout groep 6, De Ark Hoofddorp groep 6, Dumontschool (SBO) Haarlem groep 8 en de Nicolaas Beetsschool in Heemstede groep 8.

Daarnaast nog een aantal kleine groepen en individuele kinderen op het gebied van weerbaarheid of Faalangst.(KWS, Jacobaschool, Bosch en Vaartschool Heemstede, ECL, Dunamare onderwijsgroep) Dit gebeurt vaak op aanvraag van een school of op verzoek van ouders die hun kinderen vast zien lopen op school in hun sociale contacten. Er is de laatste jaren ook een verschuiving zichtbaar naar het voortgezet onderwijs. Daarom ben ik ook bezig ook voor die groep een programma te schrijven samen met mijn collega van LINCT. Daarnaast ben ik voor OOK pedagogisch bezig om een programma te maken voor kinderen van 4-6 om preventief aan de slag te gaan in samenwerking met de GGD.

 

Wilt u meer weten? Bel of mail voor informatie naar:

Hanneke Oosterkamp

Telefoon:        030-3200977 of 06-44884140

Email:             info@kidssense.eu

Website:         www.kidssense.eu

Kvk:                       50893149